Roszczenia

Co zrobić, gdy zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe?

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:

 • Zebrać potrzebne dokumenty w zależności od rodzaju ryzyka (patrz niżej),
 • Dostarczyć je do dedykowanego zespołu, w zależności od posiadanego ubezpieczenia.

 

Każdy złożony wniosek jest uważnie rozpatrywany przez dedykowany zespół.

Ubezpieczenia zabezpieczajace twoje kredyty

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz skontaktować się z 24-godzinnym serwisem telefonicznym Eurobanku, dzwoniąc na numer 19 000.

Najprostszym sposobem zgłoszenia roszczenia jest wizyta w jednym z oddziałów Eurobanku. Niezależnie od tego masz prawo do zgłoszenia roszczenia listownie na jeden z poniższych adresów:

Eurobank:

Eurobank
DPOB
Ul. Św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław

Société Générale Insurance Poland:

Dla ubezpieczeń na życie:

Sogecap S.A Oddział w Polsce
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Dla utraty pracy:

Sogessur S.A. Oddział w Polsce
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopiach potwierdzonych notarialnie. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

 • Śmierć

 • Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy

 • Trwała i całkowita niepełnosprawność

 • Utrata Pracy

 • Tymczasowa Niezdolność do Pracy

 • Poważne Zachorowanie

 

Wszystkie przekazywane nam dokumenty są dokładnie analizowane i – w zakresie ubezpieczenia na życie – decyzja podejmowana jest przez eksperta medycznego.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie statusu zgłoszonego roszczenia:
E-mail: roszczenia@societegenerale-insurance.pl
Tel: (71) 774 29 99

Ubezpieczenia zabezpieczające twoje rzeczy osobiste

1.Ubezpieczenie Codzienna Ochrona

W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – zadzwoń pod numer telefonu: (71) 72 61 334.

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące karty debetowej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące zakupionego towaru

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące rzeczy osobistej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące urządzenia

 

Wszystkie przekazywane nam dokumenty są dokładnie analizowane.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie statusu zgłoszonego roszczenia:
E-mail: roszczenia@societegenerale-insurance.pl
Tel: (71) 774 29 99

2.Ubezpieczenie Twój Portfel

W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – zadzwoń pod numer telefonu: (71) 77 42 999.

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące karty debetowej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące rzeczy osobistej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące biletu

 

Wszystkie przekazywane nam dokumenty są dokładnie analizowane.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie statusu zgłoszonego roszczenia:
E-mail: roszczenia@societegenerale-insurance.pl
Tel: (71) 774 29 99

Ubezpieczenia zabezpieczające twoją flotę

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu, którego sprawcą był kierujący pojazdem ubezpieczony w Sogessur S.A. Oddział w Polsce i chcesz zgłosić szkodę, skontaktuj się z April Polska Sp. z o.o. pod numerem telefonu
+48 22 749 97 05

Jeżeli użytkujesz pojazd będący własnością ALD Automotive Polska Sp. z o.o. i chcesz zgłosić szkodę, skontaktuj się z ALD Automotive Polska Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 22 465 68 80

Ubezpieczenia związane z podróżą

EASY TRAVEL 365, EASY TRAVEL, EASY WAY BACK

W celu zgłoszenia roszczenia, uzyskania pomocy assistance lub powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy APRIL Polska:

- pod numerem telefonu +48 22 749 97 22 (koszt połączenia wg stawki operatora)

- za pośrednictwem faxu: +48 22 864 55 23

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: assistance@pl.april.com

- pisemnie lub osobiście pod adresem: APRIL Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Centrum Pomocy APRIL Polska działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.