Reklamacje

Naszym celem jest zapewnienie najlepszej obsługi przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Jeśli potrzebujesz informacji, porad, zawsze możesz skontaktować się z nami.

Gdybyśmy nie byli w stanie udzielić Ci zadowalającej odpowiedzi i chciałbyś złożyć reklamację, możesz to zrobić w dowolnym momencie sam lub przez pełnomocnika:

 • osobiście, w każdej Placówce Agenta Ubezpieczeniowego / Banku lub Centrali Agenta Ubezpieczeniowego / Banku lub Centrali Agenta Ubezpieczeniowego,
 • pisemnie, do siedziby Agenta Ubezpieczeniowego / Banku lub też dowolnej placówki Agenta Ubezpieczeniowego / Banku.
 • telefonicznie pod numerem telefonu: Agenta Ubezpieczeniowego / Banku: 555 000 555.
 • lub pisemnie do nas, czyli Ubezpieczycieli, pod następującymi adresami:
   
  Dla ubezpieczeń na życie:
  Sogecap S.A Oddział w Polsce
  Plac Solny 16
  50-062 Wrocław

  Dla ubezpieczeń majątkowych:
  Sogessur S.A. Oddział w Polsce
  Plac Solny 16
  50-062 Wrocław
   

Dodatkowo w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych reklamację możesz zgłosić:

 • na adres: April Polska sp. z o.o. ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • e-mailem pod adresem: reklamacje.sogessur@pl.april.com
 • oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 749 97 05

 

Pisemną odpowiedź na reklamację otrzymasz w ciągu 30 dni od daty wpływu reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.

Niezależnie od tego, możesz złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, a także do francuskiego regulatora, który nadzoruje Sogecap i Sogessur – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – pod adresem 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 Francja.

W przypadku wnoszenia skargi lub zażalenia (reklamacji), możesz również zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego.