Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego

„Muszę chronić moich bliskich i mieć pewność, że kolejne raty będą spłacone, gdybym zginął lub stał się niezdolny do pracy.“

Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego stanowią ochronę przed zagrożeniami, które mogą uniemożliwić spłatę miesięcznych rat kredytu.

Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego są zabezpieczeniem finansowym dla osoby Ubezpieczonej i jej bliskich w przypadku, gdy zdarzy się coś złego. Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste, ponieważ nie są wymagane żadne badania lekarskie. Ubezpieczenie dostępne jest w Banku Millennium S.A. w ramach oferty eurobanku.

Ubezpieczane ryzyka:

  • – Śmierć
  • – Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy
  • – A dodatkowo, w zależności od źródła dochodu:
    • – Utrata Pracy
    • – Tymczasowa Niezdolność do Pracy
    • – Poważne Zachorowanie

Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

W przypadku Śmierci lub Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy wypłacimy beneficjentowi 100% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień zajścia zdarzenia plus odsetki.

W przypadku Utraty Pracy, Tymczasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania wypłacimy 100% miesięcznej raty kredytu odpowiednio przez 18, 6 i 10 miesięcy.

Dokumenty do pobrania: