Ubezpieczenie podróży zagranicznych Easy Travel 365

„Często podróżuję po Europie. Uwielbiam zwiedzać nowe miejsca. W przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, chcę być chroniony przed wysokimi kosztami leczenia za granicą.“

„W wakacje wyjeżdżam na 3-miesięczny kurs języka angielskiego na Maltę. Chcę mieć pewność, że jeżeli coś mi się stanie, otrzymam profesjonalną pomoc.“

Ubezpieczenie Easy Travel 365 to efekt naszej współpracy z APRIL Polska Sp. z o.o., międzynarodową firmą wyspecjalizowaną od 30 lat w sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń podróży zagranicznych.

Roczne ubezpieczenie podróży zagranicznych Easy Travel 365 to idealne rozwiązanie, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa w trakcie Twoich licznych podróży zagranicznych w ciągu roku. Każdorazowo ochroną objęta jest podróż poza granice Polski, która trwa do 92 dni.

W ramach Easy Travel 365 bez ograniczeń wiekowych i opłat dodatkowych otrzymujesz ubezpieczenie kosztów leczenia, OC oraz NNW, a jego zakres i zasięg terytorialny dopasowujesz do swoich potrzeb.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu 265 000 PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 100 000 PLN
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 30 000 PLN
Assistance 24h TAK
Rekreacyjne uprawianie sportów letnich i zimowych TAK
Zaostrzenie choroby przewlekłej TAK

Rozszerzenia ochrony za opłatą dodatkowej składki Suma ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bagażu podróżnego wraz z ubezpieczeniem opóźnienia bagażu 2 200 PLN
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka TAK

Dzięki Easy Travel 365 w razie, choroby, wypadku lub zaostrzenia choroby przewlekłej pomoc wezwiesz 24h/365 dni w roku na całym świecie. Możesz również skorzystać z usługi APRIL e-doctor, e-konsultacji z polskim lekarzem poprzez videochat na dedykowanej platformie telemedycznej lub poprzez rozmowę telefoniczną.

Jak zgłosić roszczenie?

W celu zgłoszenia roszczenia, uzyskania pomocy assistance lub powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy APRIL Polska:

- pod numerem telefonu +48 22 749 97 22 (koszt połączenia wg stawki operatora)

- za pośrednictwem faxu: +48 22 864 55 23

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: assistance@pl.april.com

- pisemnie lub osobiście pod adresem: APRIL Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Centrum Pomocy APRIL Polska działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dokumenty do pobrania: