Fuzja Sogessur i Sogecap Risques Divers

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od 30 grudnia 2014r. Sogecap Risques Divers S.A. Oddział w Polsce połączyło się z Sogessur S.A. Oddział w Polsce. Połączenie to nie ma wpływu na: Ogólne Warunki naszych produktów, które pozostają bez zmian, jedynie nazwa Ubezpieczyciela ulega zmianie na Sogessur S.A. Oddział w Polsce. Połączenie to, pozwoli Société Générale Insurance na rozszerzenie zakresu jej działalności ubezpieczeniowej, aby odpowiadać na potrzeby klientów naszych partnerów.

Sogessur S.A. Oddział w Polsce jest oddziałem Sogessur we Francji, firmy należącej do Société Générale Insurance zajmującej się ubezpieczeniami majątkowymi i od następstw nieszczęśliwych wypadków.