Nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla naszych rozwiązań ubezpieczeniowych

Z dniem 28 marca 2015, Eurobank został agentem spółek: Sogecap i Sogessur w Polsce.

W konsekwencji umowy grupowe zostały zastąpione przez polisy indywidualne. Obecnie Obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczeń można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce Nasza Oferta.