Aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczeń dla naszych rozwiązań ubezpieczeniowych

Dla Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia od dnia 11 października 2015 obowiązują nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń, które można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce Nasza Oferta. Zmianie uległ sposób składania reklamacji oraz instytucja Rzecznika Ubezpieczeniowego została zastąpiona przez Rzecznika Finansowego zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.