Nowe ubezpieczenie w naszej ofercie

Od 10 marca 2017, w naszej ofercie dostępne jest nowe Ubezpieczenie oferowane przy Kredycie Ratalnym Eurobanku, dostępnym w wybranych sklepach na terytorium całego kraju. Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które zamierzają sfinansować zakup towarów kredytem ratalnym.

Klienci będą mogli wybrać jeden z dwóch dostępnych wariantów: podstawowy, obejmujący ryzyka utraty życia oraz trwałej i całkowitej niepełnosprawności lub rozszerzony o ryzyko utraty pracy lub poważnego zachorowania lub tymczasowej i całkowitej niezdolność do pracy.

Aby skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej należy złożyć wniosek Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w wybranym sklepie w Polsce.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń są dostępne w zakładce Nasza oferta, w opisie wybranego produktu.