Nowe ubezpieczenie związane z podróżą w naszej ofercie

Od 12 marca 2019 roku w naszej ofercie dostępne jest nowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży Easy Way Back.

Indywidualne ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży „Easy Way Back” to ubezpieczenie, które chroni przed poniesieniem kar umownych związanych z rezygnacją lub przerwaniem podróży zagranicznej trwającej nie dłużej niż 92 dni. Ubezpieczony może uzyskać zwrot kosztów w razie odwołania, zmiany lub przerwania podróży z powodu nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, pożaru domu oraz wielu innych zdarzeń uniemożliwiających podróż. Ubezpieczeniem można objąć nie tylko wyjazdy zagraniczne oferowane przez biura podróży, ale i te zorganizowane na własną rękę, dzięki czemu można otrzymać zwrot pieniędzy m.in. za rezerwację hotelu czy wynajem pojazdu.

Powyższe ubezpieczenie Easy Way Back można nabyć w wybranych biurach podróży w całej Polsce. Szczegółowe informacje oraz ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w zakładce Nasza oferta.