Nowe roczne ubezpieczenie podróży w naszej ofercie

0d 1 stycznia 2019 roku, w naszej ofercie dostępne jest roczne ubezpieczenie podróży zagranicznych „Easy Travel 365” dedykowane dla osób często podróżujących w ciągu roku. Każdorazowo ochroną objęta jest podróż poza granice Polski, która trwa do 92 dni.

W ramach Easy Travel 365 bez ograniczeń wiekowych i opłat dodatkowych otrzymujesz ubezpieczenie kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Za dodatkową składką ochrona może być również rozszerzona o zdarzenia związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego wraz z ubezpieczeniem opóźnienia bagażu.

Dzięki usłudze APRIL e-doctor stan swojego zdrowia podczas wyjazdu możesz skonsultować z polskim lekarzem poprzez videochat na dedykowanej platformie telemedycznej lub poprzez rozmowę telefoniczną.

Ubezpieczenie można nabyć w wybranych biurach podróży w całej Polsce, a także na stronie internetowej naszego agenta – April Polska Sp. z o.o. Szczegółowe informacje oraz ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w zakładce Nasza oferta.