Ubezpieczenia do karty kredytowej

„Gdybym fizycznie nie był w stanie spłacać zadłużenia, chciałbym uchronić moich bliskich przed obowiązkiem jego spłaty.“

Ubezpieczenia do karty kredytowej zapewniają ochronę w przypadku kredytu odnawialnego powiązanego z kartą kredytową na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, pozwalając Ubezpieczonemu i jego rodzinie nie martwić się o spłatę bieżących długów.

Ubezpieczenia do karty kredytowej dystrybuowane za pośrednictwem Banku Millennium S.A. w ramach oferty eurobanku (wycofane ze sprzedaży) obejmują następujące ryzyka i świadczenia:

Ubezpieczane ryzyka:

  • – Śmierć
  • – Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy
  • – A dodatkowo, w zależności od źródła dochodu:
    • Utrata Pracy
    • Tymczasowa Niezdolność do Pracy

Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

W przypadku wystąpienia Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy wypłacimy beneficjentowi do 106% kwoty zadłużenia pozostającej do spłaty na dzień poprzedzający zajście zdarzenia.

W przypadku Utraty Pracy lub Tymczasowej Niezdolności do Pracy wypłacimy do 6 miesięcznych wymaganych wpłat na rachunek karty kredytowej.

Dokumenty do pobrania:

  • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.