Ubezpieczenia do kredytu ratalnego

„Nie chciałbym się martwić, że obowiązek spłacania rat kredytu obciąży moich bliskich, na wypadek gdyby mnie zabrakło lub gdybym stał się niezdolny do pracy.“

Ubezpieczając się zapewniasz bezpieczeństwo finansowe sobie i najbliższym na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, czy też choroby, które mogą uniemożliwić spłatę miesięcznych rat kredytu.

Zawarcie ubezpieczenia do kredytu ratalnego jest bardzo proste, ponieważ nie są wymagane żadne badania lekarskie.

Ubezpieczenie można zawrzeć w jednym z 4 wariantów Standard, Standard Plus, Premium, Rodzina.

Ochroną ubezpieczeniową w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia objęte jest:

  • Ryzyko śmierci Ubezpieczonego w wyniku choroby
   oraz śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku
  • Trwała i Całkowita Niepełnosprawność
   w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
  • Tymczasowa i Całkowita Niezdolność do Pracy lub
  • Utrata Pracy lub
  • Poważne Zachorowanie
  • Pobyt w Szpitalu
  • Assistance Medyczny

Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

W przypadku Śmierci lub Trwałej i Całkowitej Niezdolności
do Pracy wypłacimy 100% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień zajścia zdarzenia plus odsetki w wariancie Rodzina 150% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty
na dzień zajścia zdarzenia plus odsetki.

W przypadku Utraty Pracy, Tymczasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania wypłacimy 100% miesięcznej raty kredytu odpowiednio przez 18, 6 i 10 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

 • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.