Ubezpieczenia do kredytu ratalnego

„Nie chciałbym się martwić, że obowiązek spłacania rat kredytu obciąży moich bliskich, na wypadek gdyby mnie zabrakło lub gdybym stał się niezdolny do pracy.“

Ubezpieczając się zapewniasz bezpieczeństwo finansowe sobie i najbliższym na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, czy też choroby, które mogą uniemożliwić spłatę miesięcznych rat kredytu.

Samo przystąpienie do ubezpieczenia do kredytu ratalnego jest bardzo proste, ponieważ nie są wymagane żadne badania lekarskie.

Ubezpieczane ryzyka:

  • – Śmierć
  • – Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy
  • – A dodatkowo, w zależności od źródła dochodu:
    • Utrata Pracy
    • Tymczasowa Niezdolność do Pracy
    • Poważne Zachorowanie

Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

W przypadku Śmierci lub Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy wypłacimy beneficjentowi 100% kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień zajścia zdarzenia plus odsetki.

W przypadku Utraty Pracy, Tymczasowej Niezdolności do Pracy lub Poważnego Zachorowania wypłacimy 100% miesięcznej raty kredytu odpowiednio przez 18, 6 i 10 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

  • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.