Ubezpieczenie podróży zagranicznych Easy Travel 365

„Często podróżuję po Europie. Uwielbiam zwiedzać nowe miejsca. W przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, chcę być chroniony przed wysokimi kosztami leczenia za granicą.“

„W wakacje wyjeżdżam na 3-miesięczny kurs języka angielskiego na Maltę. Chcę mieć pewność, że jeżeli coś mi się stanie, otrzymam profesjonalną pomoc.“

Roczne ubezpieczenie podróży zagranicznych Easy Travel 365 to idealne rozwiązanie, które zapewnia poczucie bezpieczeństwa w trakcie Twoich licznych podróży zagranicznych w ciągu roku zarówno w celach prywatnych jak i zawodowych. Każdorazowo ochroną objęta jest podróż poza granice Polski, która trwa do 92 dni.

W ramach Easy Travel 365 bez ograniczeń wiekowych i opłat dodatkowych otrzymujesz ubezpieczenie kosztów leczenia, OC oraz NNW, a jego zakres i zasięg terytorialny dopasowujesz do swoich potrzeb.

Podstawowy zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu 265 000 PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 100 000 PLN
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 30 000 PLN
Assistance 24h TAK
Rekreacyjne uprawianie sportów letnich i zimowych TAK
Zaostrzenie choroby przewlekłej TAK

Rozszerzenia ochrony za opłatą dodatkowej składki Suma ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie bagażu podróżnego wraz z ubezpieczeniem opóźnienia bagażu 2 200 PLN
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka TAK

Z dniem 1 marca 2020 roku ubezpieczenie zostało wycofane ze sprzedaży.

Jak zgłosić roszczenie?

W celu zgłoszenia roszczenia, uzyskania pomocy assistance lub powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy:

- pod numerem telefonu +48 22 749 97 22 (koszt połączenia wg stawki operatora)

- za pośrednictwem faxu: +48 22 864 55 23

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: assistance@isoncare.pl

- pisemnie lub osobiście pod adresem: ISON Care Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Centrum Pomocy działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dokumenty do pobrania: