Ubezpieczenie podróży krótkoterminowych Easy Travel

„Na wakacjach jestem zawsze aktywny. Ubezpieczenie podróżne zabezpiecza mnie w razie wypadku przed wysokimi kosztami leczenia za granicą lub odszkodowaniem dla osób trzecich.“

„Bezpieczeństwo moje i moich bliskich podczas podróży za granicę jest dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim liczy się dla mnie szybka i profesjonalna organizacja pomocy w razie zachorowania bądź wypadku.“

Ubezpieczenie podróży krótkoterminowych Easy Travel to kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich podczas wakacji za granicą czy też wyjazdu służbowego.

W ramach Easy Travel bez ograniczeń wiekowych i opłat dodatkowych otrzymujesz:

- Ochronę podczas rekreacyjnego uprawiania sportów letnich i zimowych

- Ochronę w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych

- Koszty leczenia oraz OC zawsze w podstawowym zakresie ubezpieczenia

- Ochronę w razie niespodziewanych aktów terroru oraz działań wojennych

- Ochronę w przypadku zdarzeń po spożyciu alkoholu aż do 0,8‰ we krwi

- Usługę April e-doctor - możliwość odbycia konsultacji lekarskiej online lub telefonicznie

Easy Travel to także pakiet zniżek dla dzieci, rodzin oraz grup powyżej 4 osób.

Do wyboru masz 2 warianty ubezpieczenia, których zakres i sumy ubezpieczenia znajdziesz poniżej:

Podstawowy zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia
Easy Travel Easy Travel Plus
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu 215 000 PLN 430 000 PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 100 000 PLN 200 000 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego wraz z ubezpieczeniem opóźnienia bagażu 1 000 PLN 2 000 PLN
Assistance 24h TAK
Rekreacyjne uprawianie sportów letnich i zimowych TAK
Zaostrzenie choroby przewlekłej TAK
Rozszerzenia ochrony za opłatą dodatkowej składki Suma ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 32 500 PLN
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka TAK

Z dniem 1 marca 2020 roku ubezpieczenie zostało wycofane ze sprzedaży.

Jak zgłosić roszczenie?

W celu zgłoszenia roszczenia, uzyskania pomocy assistance lub powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy:

- pod numerem telefonu +48 22 749 97 22 (koszt połączenia wg stawki operatora)

- za pośrednictwem faxu: +48 22 864 55 23

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: assistance@isoncare.pl

- pisemnie lub osobiście pod adresem: ISON Care Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Centrum Pomocy działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dokumenty do pobrania: