Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży Easy Way Back

„Przed wyjazdem, a także w jego trakcie nigdy nie wiadomo co może się zdarzyć. Pożar w domu, złamana noga, czy też nieszczęśliwy wypadek mogą przydarzyć się każdemu. Dzięki ubezpieczeniu nie muszę martwić się o koszty związane z rezygnacją lub przerwaniem mojej podróży.“

Indywidualne ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży „Easy Way Back” to ubezpieczenie, które chroni przed poniesieniem kar umownych związanych z rezygnacją lub przerwaniem podróży zagranicznej trwającej nie dłużej niż 92 dni.

Ubezpieczeniem można objąć nie tylko wyjazdy zagraniczne oferowane przez biura podróży, ale i te zorganizowane na własną rękę, dzięki czemu można otrzymać zwrot pieniędzy m.in. za rezerwację hotelu czy wynajem pojazdu.

Zdarzenia ubezpieczeniowe objęte ochroną dotyczące ubezpieczonego oraz współuczestnika podróży:

ŻYCIE PRYWATNE
 • • Nieszczęśliwy wypadek
 • • Nagłe zachorowanie
 • • Śmierć, w tym w wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej
 • • Śmierć osoby bliskiej, w tym z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej do 45 dni przed podróżą i w trakcie jej trwania
 • • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium przez NFZ
 • • Komplikacje związane z ciążą (do 32 tyg. ciąży)
 • • Wyznaczenie przewidywanej daty porodu
PRAWO I EDUKACJA
 • • Wezwanie do obowiązkowego stawiennictwa w sądzie
 • • Wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego, niezbędnego do kontynuowania nauki
ZDARZENIA LOSOWE
 • • Kradzież z włamaniem, pożar lub katastrofa naturalna powstała w miejscu zamieszkania
 • • Kolizja lub kradzież pojazdu
 • • Kradzież dokumentów niezbędnych w czasie podróży
 • • Atak terrorystyczny w miejscu podróży
 • • Katastrofa naturalna w miejscu podróży
 • • Alert dot. pandemii w miejscu podróży
KARIERA I PRACA
 • • Kradzież z włamaniem, rabunek lub pożar w miejscu zatrudnienia
 • • Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy zarejestrowanym wcześniej w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • • Utrata pracy

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji i Przerwania Podróży „Easy Way Back”.

Z dniem 1 marca 2020 roku ubezpieczenie zostało wycofane ze sprzedaży.

Jak zgłosić roszczenie?

W celu zgłoszenia roszczenia, uzyskania pomocy assistance lub powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy:

- pod numerem telefonu +48 22 749 97 22 (koszt połączenia wg stawki operatora)

- za pośrednictwem faxu: +48 22 864 55 23

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: assistance@isoncare.pl

- pisemnie lub osobiście pod adresem: ISON Care Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Centrum Pomocy działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dokumenty do pobrania: