Zgłaszanie szkód – ubezpieczenia do kredytów

Ubezpieczenia do kredytów Banku Millennium S.A. (w tym w ramach oferty eurobanku)

801 331 331 - w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, skontaktuj się z 24-godzinnym serwisem telefonicznym Banku Millennium S.A.

Komplet wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem o roszczenie należy wysłać na poniższy adres:

Bank Millennium S.A.
Wydział Operacji Posprzedażowych, Zespół Rachunków Detalicznych
ul. Św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław

Wniosek o Wypłatę Świadczenia:

–  z tytułu śmierci, trwałej i całkowitej niepełnosprawności, tymczasowej całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania

–  z tytułu utraty pracy

Roszczenie możesz również złożyć listownie na adres Ubezpieczyciela:

Société Générale Insurance Poland:

Dla ubezpieczeń na życie:

Sogecap S.A Oddział w Polsce
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Dla utraty pracy:

Sogessur S.A. Oddział w Polsce
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopiach potwierdzonych notarialnie. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

  • Śmierć

  • Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy

  • Trwała i całkowita niepełnosprawność

  • Utrata Pracy

  • Tymczasowa Niezdolność do Pracy

  • Poważne Zachorowanie