Roszczenia

Co zrobić, gdy zajdzie zdarzenie ubezpieczeniowe?

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:

 • Zebrać potrzebne dokumenty w zależności od rodzaju ryzyka (patrz niżej),
 • Dostarczyć je do dedykowanego zespołu, w zależności od posiadanego ubezpieczenia.

 

Każdy złożony wniosek jest uważnie rozpatrywany przez dedykowany zespół.

Ubezpieczenia zabezpieczające twoje kredyty (Bank Millennium S.A. – oferta eurobanku)

W razie roszczenia objętego ochroną, możesz skontaktować się z 24-godzinnym serwisem telefonicznym Banku Millennium S.A., dzwoniąc na numer 801 331 331

Komplet wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem o roszczenie należy wysłać na poniższy adres:

Bank Millennium S.A.
Wydział Operacji Posprzedażowych, Zespół Rachunków Detalicznych
ul. Św. Mikołaja 72
50-126 Wrocław

Wniosek o Wypłatę Świadczenia:

–  z tytułu śmierci, trwałej i całkowitej niepełnosprawności, tymczasowej całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania

–  z tytułu utraty pracy

Roszczenie możesz również złożyć listownie na adres Ubezpieczyciela:

Société Générale Insurance Poland:

Dla ubezpieczeń na życie:

Sogecap S.A Oddział w Polsce
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Dla utraty pracy:

Sogessur S.A. Oddział w Polsce
Plac Solny 16
50-062 Wrocław

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopiach potwierdzonych notarialnie. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

 • Śmierć

 • Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy

 • Trwała i całkowita niepełnosprawność

 • Utrata Pracy

 • Tymczasowa Niezdolność do Pracy

 • Poważne Zachorowanie

 

Wszystkie przekazywane nam dokumenty są dokładnie analizowane i – w zakresie ubezpieczenia na życie – decyzja podejmowana jest przez eksperta medycznego.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie statusu zgłoszonego roszczenia:
E-mail: roszczenia@societegenerale-insurance.pl
Tel: (71) 774 29 99

Ubezpieczenia zabezpieczające twoje rzeczy osobiste

1.Ubezpieczenie Codzienna Ochrona

W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – zadzwoń pod numer telefonu: (71) 72 61 334.

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące karty debetowej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące zakupionego towaru

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące rzeczy osobistej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące urządzenia

 

Wszystkie przekazywane nam dokumenty są dokładnie analizowane.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie statusu zgłoszonego roszczenia:
E-mail: roszczenia@societegenerale-insurance.pl
Tel: (71) 774 29 99

2.Ubezpieczenie Twój Portfel

W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – zadzwoń pod numer telefonu: (71) 77 42 999.

Jakie dokumenty przygotować?

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego, powinny zostać przedłożone różne dokumenty. Aby sprawdzić szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji, należy kliknąć na odpowiednim ryzyku:

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące karty debetowej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące rzeczy osobistej

 • Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące biletu

 

Wszystkie przekazywane nam dokumenty są dokładnie analizowane.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie statusu zgłoszonego roszczenia:
E-mail: roszczenia@societegenerale-insurance.pl
Tel: (71) 774 29 99

Ubezpieczenia zabezpieczające twoją flotę


ALD Automotive Polska sp. z o.o.

- szkody OC: +48 22 749 97 05,

- pozostałe szkody: +48 22 465 68 80.


HITACHI Capital Polska Sp. z o.o. / Planet Car Lease Polska Sp. z o.o.

- wszystkie szkody: +48 22 749 97 30


Alphabet Polska Fleet Management sp. z o.o.

- BMW i MINI: +48 880 300 100,

- pozostałe pojazdy: +48 509 464 464.

Ubezpieczenia związane z podróżą

EASY TRAVEL 365, EASY TRAVEL, EASY WAY BACK

W celu zgłoszenia roszczenia, uzyskania pomocy assistance lub powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym, prosimy o kontakt z Centrum Pomocy APRIL Polska:

- pod numerem telefonu +48 22 749 97 22 (koszt połączenia wg stawki operatora)

- za pośrednictwem faxu: +48 22 864 55 23

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: assistance@pl.april.com

- pisemnie lub osobiście pod adresem: APRIL Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Centrum Pomocy APRIL Polska działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.