Reklamacje

Naszym celem jest zapewnienie najlepszej obsługi przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Jeśli potrzebujesz informacji, porad, zawsze możesz skontaktować się z nami.

Gdybyśmy nie byli w stanie udzielić Ci zadowalającej odpowiedzi i chciałbyś złożyć reklamację, możesz to zrobić w dowolnym momencie sam lub przez pełnomocnika.

W przypadku ubezpieczeń do kredytów oraz ubezpieczeń podróżnych reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

 •    a) elektronicznie: na adres Ubezpieczyciela - serwisklienta@societegenerale-
     insurance.pl
 •    b) telefonicznie: pod numerem telefonu Agenta Ubezpieczyciela
 •    c) pisemnie: osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub placówce Agenta
     Ubezpieczyciela
 •    d) pisemnie: przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, na
     następujące adresy:
   
  Dla ubezpieczeń na życie:
  Sogecap S.A Oddział w Polsce
  Plac Solny 16
  50-062 Wrocław

  Dla ubezpieczeń majątkowych:
  Sogessur S.A. Oddział w Polsce
  Plac Solny 16
  50-062 Wrocław
   

Dodatkowo w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych reklamację możesz zgłosić:

 • na adres: ISON Care Sp. z o.o. ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
 • e-mailem pod adresem: reklamacje.sogessur@isoncare.pl
 • oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 749 97 05

 

Pisemną odpowiedź na reklamację otrzymasz w ciągu 30 dni od daty wpływu reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 60 dni.

Niezależnie od tego, możesz złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, a także do francuskiego regulatora, który nadzoruje Sogecap i Sogessur – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – pod adresem 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 Francja.

W przypadku wnoszenia skargi lub zażalenia (reklamacji), możesz również zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Finansowego.