Nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń w naszej ofercie ubezpieczeniowej

Dnia 10 stycznia 2017 weszła w życie Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Regulacja wprowadza nowe przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z udziałem konsumentów. Zgodnie z ustawą, Ogólne Warunki Ubezpieczenia w zakresie rozpatrywania reklamacji zostały uzupełnione o adres strony internetowej Rzecznika Finansowego. Strona internetowa została rozszerzona o informacje o procedurze rozstrzygania sporów oraz rejestr podmiotów, do których konsumenci mogą występować o pomoc w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Wszystkie aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczeń są dostępne w zakładce Nasza oferta, w opisie wybranego produktu.