Ubezpieczenia do karty kredytowej

„Gdybym fizycznie nie był w stanie spłacać zadłużenia, chciałbym uchronić moich bliskich przed obowiązkiem jego spłaty.“

Ubezpieczenia do karty kredytowej zapewniają ochronę w przypadku kredytu odnawialnego powiązanego z kartą kredytową na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, pozwalając Ubezpieczonemu i jego rodzinie nie martwić się o spłatę bieżących długów.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste, ponieważ nie są wymagane żadne badania lekarskie. Ubezpieczyć można się w Eurobanku, u naszego partnera.

Ubezpieczane ryzyka:

  • – Śmierć
  • – Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy
  • – A dodatkowo, w zależności od źródła dochodu:
    • – Utrata Pracy
    • – Tymczasowa Niezdolność do Pracy

Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

W przypadku wystąpienia Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy wypłacimy beneficjentowi do 106% kwoty zadłużenia pozostającej do spłaty na dzień poprzedzający zajście zdarzenia.

W przypadku Utraty Pracy lub Tymczasowej Niezdolności do Pracy wypłacimy do 6 miesięcznych wymaganych wpłat na rachunek karty kredytowej.

Dokumenty do pobrania:

  • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.