Ubezpieczenia do kredytu hipotecznego

„Jeśli nieoczekiwane zdarzenie uniemożliwi mi spłatę miesięcznych rat kredytu, będę potrzebował pomocy, aby zapewnić bezpieczeństwo finansowe mojej rodzinie i zachować swoją własność.“

Wybór miejsca do zamieszkania jest ważnym krokiem w życiu, ale również stanowi dużą inwestycję. Celem naszych ubezpieczeń do kredytu hipotecznego jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Ubezpieczonemu poprzez objęcie go ochroną ubezpieczeniową przez cały okres trwania kredytu.

Do pewnej kwoty kredytu nie są wymagane badania lekarskie, co sprawia, że zawarcie umowy ubezpieczenia jest bardzo proste. Przy niewielkich składkach otrzymasz realną ochronę. Ubezpieczenie dostępne jest w Eurobanku, u naszego partnera.

Ubezpieczane ryzyka:

  • – Śmierć (w tym Śmierć wskutek Nieszczęśliwego Wypadku z możliwością podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek Śmierci w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego)
  • – Trwała i Całkowita Niepełnosprawność
  • – oraz opcjonalnie Utrata Pracy

Świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

W przypadku Śmierci lub Trwałej i Całkowitej Niepełnosprawności wypłacimy beneficjentowi 100% sumy ubezpieczenia. W razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego, w wybranym wariancie ochrony, suma ubezpieczenia może zostać podwyższona o 50 000 PLN.

W przypadku Utraty Pracy wypłacimy świadczenie w wysokości do 12 miesięcznych rat kredytu lub maksymalnie 60 000 PLN.

Dokumenty do pobrania:

  • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.