Ubezpieczenia komunikacyjne


„Każdy pojazd w mojej flocie jest kompleksowo chroniony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Sogessur chroni nie tylko moje pojazdy, ale także ich kierowców oraz pasażerów.“

W ramach specjalnego programu ubezpieczeniowego przeznaczonego dla flot samochodowych zapewniamy m.in.:

- ofertę dopasowaną do potrzeb naszych Partnerów,

- jasne i szybkie procedury ubezpieczania pojazdów,

- dogodne warianty płatności składki,

- elastyczne i sprawdzone procedury likwidacji szkód.

W zależności od Państwa potrzeb, umowa może obejmować:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Oferujemy ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do osób trzecich,
w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem i wyposażeniem dodatkowym oraz kluczyki do pojazdu. Zakres ochrony jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danej floty.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW)

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/ lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Zielona Karta

W ramach Zielonej Karty obejmujemy ochroną szkody spowodowane w państwach, wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (systemu Zielonej Karty). Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami danego państwa, nie niżej niż sumy określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych o, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami.

Dla naszych Partnerów tworzymy szyte na miarę programy ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb i wymagań Klientów. Zapraszamy do zakładki Współpraca, aby uzyskać więcej szczegółów.

Dokumenty do pobrania:

  • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.