Ubezpieczenia komunikacyjne


„Każdy pojazd w mojej flocie jest kompleksowo chroniony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Sogessur chroni nie tylko moje pojazdy, ale także ich kierowców oraz pasażerów.“

W ramach specjalnego programu ubezpieczeniowego przeznaczonego dla flot samochodowych zapewniamy m.in.:

- ofertę dopasowaną do potrzeb naszych Partnerów,

- jasne i szybkie procedury ubezpieczania pojazdów,

- dogodne warianty płatności składki,

- elastyczne i sprawdzone procedury likwidacji szkód.

W zależności od Państwa potrzeb, umowa może obejmować:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Oferujemy ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do osób trzecich,
w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco

Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem i wyposażeniem dodatkowym oraz kluczyki do pojazdu. Zakres ochrony jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danej floty.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW)

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/ lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Zielona Karta

W ramach Zielonej Karty obejmujemy ochroną szkody spowodowane w państwach, wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (systemu Zielonej Karty). Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami danego państwa, nie niżej niż sumy określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych o, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami.

Zgłaszanie szkód:

 • ALD Automotive Polska sp. z o.o.
 • - szkody OC: +48 22 749 97 05,
 • - pozostałe szkody: +48 22 699 99 99.
 • HITACHI Capital Polska Sp. z o.o. /
 • Planet Car Lease Polska Sp. z o.o.
 • - wszystkie szkody: +48 22 749 97 30
 • Alphabet Polska Fleet Management sp. z o.o.
 • – szkody OC: +48 22 749 97 05
 • – pozostałe szkody:
 •                 - BMW i MINI: +48 880 300 100,
 •                 - pozostałe pojazdy: +48 509 464 464.
 • Business Lease Poland Sp. z o.o.
 • - szkody OC: +48 22 458 56 59,
 • - pozostałe szkody: +48 22 463 43 70.

Działania w przypadku szkody komunikacyjnej:

1. W przypadku kolizji należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.

2. Jeśli są ofiary w ludziach należy zadbać o udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanym.

3. Należy powiadomić policję jeżeli:

 • – doszło do wypadku z ofiarami w ludziach
 • – doszło do popełnienia przestępstwa
 • – doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej
 • – uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy

Dokumenty do pobrania:

 • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.